قبض الداخل صاحبخانه دومین منزل رمل است

قبض به معنای گرفتن و داخل جهت گرفتن را می رساند . سر کیسه سکه را گرفتن. پول را به داخل جیب بردن .پول را در دست گرفتن . دگمه جیب را بستن . در کیف را قفل کردن .
کیف را به دست بستن . سعد اصغر است . بر خاک خورشید دلالت دارد . زرد است . شیروانی صاحب کتاب انوار الرمل قبض الداخل را چنین سیر می دهد . حال مال . خروج داخل .حال عیش . رسیدن مال . برسدگی . قرض دادن . قرض شدن . معامله . قدوم غائب . غنا و فقر . بخل و سخاوت . یاری و معاونت . ساختن غذا . حال پدر و مادر . ماضی . مستقبل .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *