لحیان صاحب نخستین خانه رمل است

بدان و آگاه باش که لحیان صاحبخانه نخستین منزل رمل است . که تنها نقطه آتشی دارد .
آتشش از مشتری است . لحیان از ریشه لحن گرفته شده . بعضی گویند به معنای افراد خوش سخن و خندان می باشد . اما من می گویم که واژه لحن همان لهجه افراد است
که بواسطه آن می توان از شهر و کشور و موطن او آگاه شد. مثلا او ترک است فارس است
عرب است چون لهجه و لحن آنجا را داراست. یعنی از لحن او می توان به ریشه و اصل او رسید . به همین خاطر است که لحیان بر طالع و محل ظهور چیزی دلالت می کند . الله اعلم . سعد اکبر است . زرد به رنگ طلوع آفتاب یا غروب آن . بر روح و روان دلالت دارد . شیروانی صاحب کتاب انوار الرمل لحیان را چنین سیر می دهد . حال نفس . حال زندگانی . صحت و مرض. مرض اعضا . نطق و صحت . سکون و حرکت . غم و شادی . عز و ذل . آهستگی و شتابی . راحت و محنت . ابتدای کارها . خوبی و زشتی . اتصال به دوست . حال عمر . ماضی . مستقبل.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *