عقله صاحب خانه ششمین است

عقله به معنای بند است . شکلی است منقلبه . یعنی ایجاد تضاد و اختلاف می کند . بر سحر و گره هم دلالت دارد . از مکانها قبرستان . سعد و نحس به یک اندازه است . بر طبع آتشی زحل و مریخ دلالت می کند . اما خاکی است . سیاه است .آتشش از جنس برق قبل از رعد است . می توانیم آنرا در حال حاضر جریان برق و سیم بشناسیم. شیروانی صاحب کتاب انوار الرمل آنرا چنین سیر می دهد . همنشین پدر. حال رنجور . رنجوری از چیست. تاکی به شود . بنده خریدن . سر پوشیده بماند یا نه . حال گوسفند . حال فرزند . خرید و فروخت مرغان . حال خیس کردن زمین . شرکت پدر . مقام برادر . عاقبت برادر . بنده را فروختن . ماضی . مستقبل .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *