فرح صاحب پنجمین خانه رمل است

و اما فرح خانه شادی است . سعد اصغر می باشد. بر طبع بادی زهره دلالت دارد . شیروانی صاحب کتاب انوارالرمل آنرا چنین سیر می دهد . حال فرزند. نر یا ماده . حامله یا نه . بماند یا نه . قضای فرزند . حال معشوق . معشوق دوست است یا دشمن . هدیه برسد یا نرسد . چیزی برسد یا نرسد . از غم در چه مدت فرح یابم . از این کس خرم شوم یا نه . فتوح بسیار حاصل شود یا نه . از این غم بیرون آیم یا نه . رنجوری فرزند . ماضی . مستقبل.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *