انکیس صاحب هفتمین خانه رمل است

انکیس به معنای بازگشت می باشد . طبع خاکی زحل را داراست . نحس اکبر است . نه طول دارد نه عرض و نه ارتفاع . در مهارت جنگ مثل جنگنده های رادار گریز می باشد . یا مثل خمپاره شصت که در موقع فرود صدائی ندارد . هر آنچه بیاید و علامت هشداری از خود ایجاد ننماید . و منحوس شدید باشد . مثل انواع سکته و مرگ های ناگهانی یا حوادث ناگوار ناگهانی و غیر منتظره مثل زلزله سونامی و قص علی هذا . شیروانی صاحب کتاب انوار الرمل آنرا چنین سیر می دهد . غائب رسد یا نه . زنان شوی نیکست یا نه . زشتی و خوبی زن . اصل زن . شرکت نیکست یا نه . حال غائب . نشان دزد . حال گریخته . غائب مرده است یا زنده . گریخته بیاید یا نه . دل آمدن دارد یا نه .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *