به خورشید می گفتند دو دو

در خواب دیشب شخصی به من گفت که ما به خورشید می گوییم دو دو . من نتوانستم این دو دو را از لحاظ رمل یا نجوم به خورشید ربط دهم . اما علتی هست که به خورشید دو دو می گویند . ریشه کلمه معلوم نشد اما مرا در کشف اسرار بهشت زهرا یاری […]

جعبه ارواح یا ghost box چیست ؟

ایده جعبه ارواح اولین بار توسط شخصی بنام فرانک عرضه شد . این روش شامل یک منیع فرستنده و یک ماخذ گیرنده می باشد . و اساس کار روی تغییرات است که محیط طبیعی بر ذرات ارسالی گذاشته است . می توان این روش را به پازلی تشبیه کرد . که در منبع تکه تکه […]